Er gaat gebouwd worden!

Na veel brainstormsessies, overleggen en vooral slapeloze nachten van de eigenaar, de architect en aannemer zijn wij blij dat we goed nieuws kunnen brengen: Zij gaan bouwen! De stikstofproblematiek is niet langer een belemmering.

Één van de uitgangspunten van onze stichting is dat we innovatief willen zijn, niet alleen op het gebied van dierenwelzijn maar op alle onderdelen die bij Avolare horen. Daarom vinden we het prettig dat de eigenaar gekozen heeft voor een bouwteam dat deze filosofie omarmt. De oplossing voor het stikstofprobleem is daar een goed voorbeeld van geworden. Met allerlei creatieve oplossingen, maatregelen en herberekeningen hebben zij de stikstofuitstoot die de bouw gaat veroorzaken kunnen terugbrengen naar het absolute minimum, namelijk 0,00 mol/ha/jr. Daardoor speelt de problematiek niet meer en kunnen zij starten met de bouw.

Op de bouwplaats rijden straks elektrische shovels, staan er elektrische kranen en gaan onderaannemers zelfs verplicht carpoolen.
Voor zover we weten is dit het eerste project in Nederland dat met deze ecologische bouwwijze het probleem heeft opgelost. En daar zijn we met z’n allen trots op!

We willen Orga Architect, Bouwbedrijf van Engen en alle andere betrokken partijen bedanken voor de enorme inzet, het doorzettingsvermogen en het harde nadenken. Jullie zijn geweldig!

Op de website van De Architect is een uitgebreid artikel over Avolare te vinden. Klik op de link om het artikel te openen.