We startten onze wildopvang omdat we wilde dieren in nood wilden helpen. Maar nog liever zouden we willen voorkomen dat we dieren moeten genezen. We willen daarom door voorlichting mensen laten zien hoe we een botsing tussen mens en dier kunnen vermijden. Het opvangen van wild is daarbij niet alleen een doel maar ook een middel. Een middel om mensen te leren voor natuur en dier te zorgen. We zeggen weleens dat we het liefst zoveel mensen bereiken met ons educatieve programma dat onze wildopvang overbodig wordt.

Ons educatieve programma

Op dit moment vindt de educatie voornamelijk plaats op onze locatie door middel van exposities in ons bezoekerscentrum, lezingen en workshops. In de toekomst willen we dit uitbreiden met lespakketten voor scholen en een digitaal aanbod.

Wil je meehelpen?

Een donatie doen en dus de hulp aan dieren steunen? Heel graag!

Jouw donatie zorgt ervoor dat we onder meer:


  • Zieke of door menselijk toedoen verwonde dieren kunnen helpen.
  • Educatie kunnen geven.
  • Kennis kunnen verzamelen en delen.
  • Mensen kunnen helpen.
Image Image Image Image