Vanaf augustus vertrekken veel van onze zomergasten terug naar het zuiden om te overwinteren in de zon [1]. Waar hebben we het dan over? Trekvogels natuurlijk!

In de lente zijn ze naar Nederland gekomen om hier te broeden en hun kroost op te voeden, maar nu staan ze voor een keus: ver vliegen naar de warme zon en overvloedig voedsel, of hier blijven en de lange vlucht inruilen voor een karig winter-dieet [1]. Vooral insecteneters zoeken het liever zuidelijker, wanneer hier de insecten verdwijnen aan het eind van de herfst. Sommigen blijven in Zuid-Europa en anderen, zoals de grutto, leggen een 1200 kilometer lange tocht af naar Afrika [2]. Deze zon-toeristen komen tussen februari en april weer terug naar Nederland voor het broedseizoen.

Trekvogels bij Avolare

Ook bij Avolare hebben we verschillende trekvogels op bezoek gehad deze zomer. Zo zijn er meerdere koekoeksjongen in de opvang grootgebracht, die in september hun ouders achterna gaan richting tropisch Afrika (o.a. Congo en Angola) [3].

Ook de wespendief (te zien in aflevering 7 van de “Wild van de achtertuin” serie) en de nachtzwaluw (lees ons artikel “Droogte in de tuin”) zullen nu hun tocht naar tropisch Afrika zijn gestart [4, 5]. Deze vogels worden uitgezet voordat de trek begint zodat ze met hun soortgenoten mee kunnen vliegen naar de warme streken. Misschien zie je ze langskomen als ze hun reis beginnen?

Ooievaar

Thuisblijvers

Niet alle trekvogels vertrekken ook daadwerkelijk. Zo blijft ongeveer één vijfde van de ooievaars in Nederland overwinteren [6]. Vanwege de zachte winters van de afgelopen jaren is er steeds meer eten gedurende de winterperiode en blijven steeds meer ooievaars in Nederland [7]. Ook voor andere trekvogels zien we dit steeds vaker gebeuren. Daarom krijgen we nu nog ooievaars binnen bij de opvang, ook al is een groot deel van hun soortgenoten al onderweg. Wellicht zien we deze thuisblijvers in de winter ook nog terug in het veld of in de opvang!

Bronnen

 1. Natuurmonumenten (n.d.). Vogeltrek.
  https://www.natuurmonumenten.nl/dieren/vogeltrekgclid=CjwKCAjwpKyYBhB7EiwAU2Hn2dJdQ1UsIbAYKMJP-Kc1Y5Pfm-0NlUf34wXjCmsvhTwTPQ99cAE-oRoCBBkQAvD_BwE
 2. Vogelbescherming (n.d.). Grutto.
  https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/grutto#Leefwijze
 3. Vogelbescherming (n.d.). Koekoek.
  https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/koekoek#Leefwijze
 4. Vogelbescherming (n.d.). Wespendief.
  https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/Wespendief?gclid=CjwKCAjwpKyYBhB7EiwAU2Hn2dkbDrmKyJ-jejERVIILGfAIL5c4esFRmpqTYzGCZ8QV_BMUieeyGBoC9E0QAvD_BwE#Leefwijze
 5. Vogelbescherming (n.d.). Nachtzwaluw.
  https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/Nachtzwaluw?gclid=CjwKCAjwpKyYBhB7EiwAU2Hn2XsX4evyxGqUF2EagG7Jui0HZwxKqohTUgVTGeKAMQyMhzudt1bwhoC-kcQAvD_BwE
 6. Vogelbescherming (n.d.). Ooievaar.
  https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/ooievaar
 7. Vroege vogels (2006). Meer trekvogels overwinteren in Nederland. https://www.bnnvara.nl/vroegevogels/artikelen/meer-trekvogels-overwinteren-in-nederland